Ampliación do plazo de solicitude de renovación e de novo ingreso para o curso 2020-2021