LISTAXE PROVISIONAL CURSO ESCOLAR 2024/2025

En aplicación do Regulamento da Escola Infantil Municipal, as Normas de Funcionamento e o baremo que figura na Resolución do 11 de marzo de 2024 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de praza nas escolas infantís 0-3 para o curso 2024/25, e as solicitudes presentadas no prazo establecido, dende a área de Servizos sociais publicase a listaxe provisional de solicitudes admitidas.

Establecese un período de reclamacións e emendas das solicitudes ata o 21 de maio de 2024, incluído.

A documentación a subsanar deberá presentarse a través de instancia xeral no Rexistro Xeral do Concello de Vilagarcia de Arousa ou a través da sede electrónica sede.vilagarcia.gal dentro do prazo establecido. De non presentar a documentación dentro do prazo establecido procederase ao arquivo da solicitude.

De seguido facilitamos o enlace do Concello de Vilagarcía para descargar o documento ou podedes descargar tamén o documento no segundo botón:

WEB DO CONCELLO
LISTAXE PROVISIONAL 24-25 (PDF)