Ampliación do plazo de solicitude de renovación e de novo ingreso para o curso 2020-2021

Reanudación e ampliación de prazos para as solicitudes de praza na Escola Infantil Municipal para o curso 2020/2021:

  • Renovación de praza: ata o 1 de xuño de 2020.
  • Solicitudes novas de praza: ata o 12 de xuño de 2020.

Os impresos estarán disponibles na páxina web municipal e sede electrónica, na páxina web da escola, así como no Centro de Servizos Sociais e poderán ser enviadas tanto a través da sede electrónica como no rexistro de entrada do concello.

MODELO 03003 (PDF 2,5MB)