Matrícula curso 2020-21

Hola familias:

Os nenos e nenas admitidos para o curso 2020-2021 deberán formalizar a matrícula de forma presencial no centro, previa cita asignada de forma telefónica (serán chamados pola escola). Ese día deberán entregar toda a documentación colgada nesta sección, debidamente cuberta e asinada. Prégase puntualidade.

Se por calquera motivo non desexan a praza agradeceriamos ser informadas para chamar ós nenos e nenas das listas de espera. No caso de non se formalizar a matrícula no prazo, os nenos e nenas perderán a praza na escola.

O alumnado de renovación será chamado para que actualicen datos: Cartilla de vacinacións, fotos e documento CoVID-19 asinado.

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR A MATRICULA curso 2020/2021

  • Fotocopia dos DNI dos pais o titores (ámbolos dous).
  • Certificado médico do/a neno/a (non é necesario oficial).
  • Fotocopia vacinas actualizado.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • 6 fotos carné.
  • Solicitude de inscrición
  • Domiciliación bancaria.
  • Encher e asinar os formularios e anexos publicados nas seguintes ligazóns.

A continuación prema nas seguintes ligazóns para descargar a documentación:

ANEXOS SOLICITUDE INSCRICIÓN ANEXO COVID-19 DOMICLIACIÓN BANCARIA